Historia

 

Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności powstała w 2019 roku z połączenia Katedry Biotechnologii Żywności z Katedrą Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych. Od 2021 roku kierownikiem katedry jest Pani dr hab. inż. Bożena Stodolak prof. URK.

Katedry, które weszły w skład nowo powstałej jednostki mają bardzo długą historię i znaczący wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny Wydziału Technologii Żywności.

Historia Katedry Biotechnologii sięga 20 września 1981 roku, kiedy to decyzją Rektora ówczesnej Akademii Rolniczej utworzono Zakład Biotechnologii w ramach Oddziału Technologii Żywności na Wydziale Rolniczym. Kierownikiem nowo utworzonej jednostki został prof. dr hab. Maciej Kujawski (wówczas docent). W 1992 roku Zakład Biotechnologii przekształcono w Katedrę Biotechnologii Żywności, a w 1994 Odział Technologii Żywności został przekształcony uchwałą Senatu Akademii Rolniczej AR44/94 w samodzielny Wydział Technologii Żywności. Profesor Maciej Kujawski kierował Katedrą do roku 1999, od tego czasu do 2021 funkcję kierownika katedry pełnił prof. dr hab. Krzysztof Żyła*. W 2005 roku przeniesiono Katedrę do nowego budynku Wydziału Technologii Żywności przy ul. Balickiej 122 (zdjęcie powyżej). Do 2019 w Katedrze zrealizowano badania do kilku prac doktorskich, a stopnie magistra inżyniera oraz inżyniera uzyskało kilkadziesiąt dyplomantów w ramach prowadzonej w Katedrze specjalizacji "Biotechnologia Żywności" i "Bioanalityka Żywności".

Początki Katedry Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych sięgają roku 1978, kiedy to do rodzinnego Krakowa z Akademii Rolniczej w Szczecinie przeniósł się docent Marian Zięcik. W ramach programu rozbudowy i kadrowego wzmocnienia Oddziału Technologii Żywności na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie stworzył On od podstaw Zespół Technologii Ogólnej i Chłodnictwa, w którym kształcono studentów Oddziału między innymi w zakresie ogólnej technologii żywności, chłodnictwa żywności, a także inżynierii i aparatury przemysłu spożywczego oraz prowadzono badania z obszaru chłodnictwa i przechowalnictwa żywności. Na bazie kadrowej tego zespołu, decyzją Rektora AR we wrześniu 1981 roku utworzono naukowo-dydaktyczny Zakład Chłodnictwa i Inżynierii, którego kierownictwo w 1982 roku objął prof. dr hab. inż. Mirosław Fik i sprawował tą funkcję przez następne 25 lat. W tym okresie Zakład został przemianowany na Katedrę Chłodnictwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego, a następnie na Katedrę Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych. Po przejściu prof. M. Fika na emeryturę, w nowej siedzibie Wydziału na ul. Balickiej, kierownictwo KChiKS objął prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka, będący absolwentem jednego z pierwszych roczników krakowskiej technologii żywności. 

* Informacje na podstawie "Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej - Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953-2003" Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 2003, ISBN 83-86524-74-X

 Aktualizacja: 09.06.2023 (ŁB)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK