Historia

 

Historia naszej jednostki sięga 20 września 1981 roku, kiedy to decyzją Rektora ówczesnej Akademii Rolniczej utworzono Zakład Biotechnologii w ramach Oddziału Technologii Żywności na Wydziale Rolniczym. Kierownikiem nowo utworzonej jednostki został prof. dr hab. Maciej Kujawski (wówczas docent). W 1992 roku Zakład Biotechnologii przekształcono w Katedrę Biotechnologii Żywności, a w 1994 Odział Technologii Żywności został przekształcony uchwałą Senatu Akademii Rolniczej AR44/94 w samodzielny Wydział Technologii Żywności. Profesor Maciej Kujawski kierował Katedrą do roku 1999, od tego czasu do chwili obecnej funkcję kierownika katedry pełni prof. dr hab. Krzysztof Żyła*. W 2005 roku przeniesiono Katedrę do nowego budynku Wydziału Technologii Żywności przy ul. Balickiej 122 (zdjęcie powyżej). Do roku 2019 w Katedrze zrealizowano badania do siedmiu prac doktorskich, a stopnie magistra inżyniera oraz inżyniera uzyskało kilkadziesiąt dyplomantów w ramach prowadzonej w Katedrze specjalizacji "Biotechnologia Żywności" i "Bioanalityka Żywności". W 2019 doszło do połączenia Katedry Biotechnologii Żywności z Katedrą Chłodnictwa i Koncentratów Spozywczych, nowo utworzona jednostka otrzymała nazwę: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności.

* Informacje na podstawie "Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej - Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953-2003" Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 2003, ISBN 83-86524-74-X

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR