Pracownicy

W skład Katedry Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności wchodzi Zespół Biotechnologii (pierwsze pietro) oraz Zespół Ogólnej Technologii Żywności (parter). Zespół Biotechnologii tworzy 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, trzech techników oraz doktoranci, natomiast w skład Zespołu Ogólnej Technologii Żywności wchodzi 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, trzech techników i doktoranci. Katedrę tworzą absolwenci różnych kierunków i specjalności, co pozwala nam na systemowe i interdyscyplinarne ustosunkowanie się do realizowanych projektów badawczych i dydaktycznych.

W naszej pracy dydaktycznej kierujemy się wiedzą i doświadczeniem, a pracownicy charakteryzują się entuzjazmem i dużą dawką cierpliwości. W realizowanych przez nas badaniach wykazujemy się profesjonalizmem i kreatywnością. Nasze doświadczenie obejmuje realizację kilku projektów badawczych, a także współpracę z przemysłem i innymi jednostkami naukowymi. Studentów pragnących realizować pracę inżynierska lub magisterską zapraszamy do zapoznania się z naszą jednostką za pomocą prezentacji.

 

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła  

Kierownik Katedry
profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 94

prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka  

profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 59

dr hab. Robert Duliński  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. Maja Grabacka  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. Magdalena Mika  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-198  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. Małgorzata Pierzchalska  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. inż. Anna Starzyńska-Janiszewska  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. inż. Bożena Stodolak  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96
fax: 12 662 47 94

dr hab. Agnieszka Wikiera  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.126
telefon: 12 662 47 96

dr Joanna Banaś  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 60

dr inż. Grzegorz Fiutak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

dr inż. Ireneusz Maciejaszek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 23

dr hab. inż. Ryszard Macura  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 09

dr hab. inż. Magdalena Michalczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 23

dr Magdalena Witek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

dr inż. Agnieszka Zawiślak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 09

dr Łukasz Byczyński  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

Grażyna Cebula  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 95
fax: 12 662 47 94

mgr Magdalena Kocoł  

starszy technik


mgr inż. Marzena Macura  

starszy specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

dr Jagoda Majcherczyk  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

mgr inż. Leszek Pacholarz  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 95

mgr inż. Dagmara Poniewska  

starszy technik


dr Iwona Tesarowicz  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 09

mgr Agata Wojciechowska  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.121
telefon: 12 662 47 58
fax: 12 633 11 70

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR