Pracownicy

W skład Katedry Biotechnologii Żywności wchodzi Zespół Biochemii Technicznej oraz Zespół Biotechnologii Żywności. Pracuje w nich osiem pracowników naukowo-dydaktycznych, trzech techników oraz doktoranci. Katedrę tworzą absolwenci różnych kierunków i specjalności, co pozwala nam na systemowe i interdyscyplinarne ustosunkowanie się do realizowanych projektów badawczych i dydaktycznych.

KBŻ

W naszej pracy dydaktycznej kierujemy się wiedzą i doświadczeniem, a pracownicy charakteryzują się entuzjazmem i dużą dawką cierpliwości. W realizowanych przez nas badaniach wykazujemy się profesjonalizmem i kreatywnością. Nasze doświadczenie obejmuje realizację kilku projektów badawczych, a także współpracę z przemysłem i innymi jednostkami naukowymi. Studentów pragnących realizować pracę inżynierska lub magisterską zapraszamy do zapoznania się z naszą jednostką za pomocą prezentacji.

 

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła  

Prodziekan WTŻ
profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 94

dr Łukasz Byczyński  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

Grażyna Cebula  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 95
fax: 12 662 47 94

dr hab. Robert Duliński  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. Maja Grabacka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. Magdalena Mika  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-198  Kraków
telefon: 12 662 47 96

mgr inż. Leszek Pacholarz  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 95

dr hab. Małgorzata Pierzchalska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

mgr inż. Dagmara Poniewska  

starszy technik


dr hab. inż. Anna Starzyńska-Janiszewska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. inż. Bożena Stodolak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96
fax: 12 662 47 94

dr hab. Agnieszka Wikiera  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.126
telefon: 12 662 47 96

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR