Badania
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
 

Poniżej znajduje się szczegółowa lista aktualnie realizowanych w naszej jednostce prac, z wyszczególnieniem oczekiwanych efektów naukowych i praktycznych prowadzonych badań.

 

Badania prowadzone przez Zespół Biotechnologii Żywności:

Badania prowadzone przez Zespół Ogólnej Technologii Żywności

 • Przechowywanie a jakość i trwałość surowców oraz produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Zastosowanie preparatów enzymatycznych do modyfikacji białek żywności.
 • Otrzymywanie i badanie hydrolizatów z surowców roślinnych i zwierzęcych.
 • Analiza wpływu surowców i sposobów przetwarzania na teksturę produktów spożywczych.
 • Technologia i trwałość niskoprzetworzonych produktów spożywczych.
 • Wpływ światła o różnej charakterystyce spektralnej na żywność pochodzenia roślinnego.
 • Badanie substancji bioaktywnych w surowcach roślinnych.
 • Aminy biogenne i heterocykliczne aminy aromatyczne jako zagrożenia w żywności.
 • Analiza termograwimetryczna (TGA) żywności.
 • Wykorzystanie metod relaksacyjnych magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w badaniu ruchliwości wody i składników stałych żywności.

WSPÓŁPRACA

Współpraca naukowa:

 • AB Enzymes OY, Finlandia
 • Instytut Zootechniki - Balice, Zakład Żywienia Zwierząt, Aleksandrowice
 • Louisiana State University, Health Sciences Center, New Orleans, USA
 • University of Missouri, Animal Science Research Center, Columbia, USA
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski i Wydział Farmacji
 • Towarzystwo Nauk Rolniczych, Leśnych, Żywnościowych i Weterynaryjnych przy Słowackiej Akademii Nauk
 • Instytut Zootechnikii (PiB) Balice k. Krakowa
 • Czeskie Towarzystwo Chemiczne, Praga, Czechy
 • Uniwersytet Cukurova w Adanie, Turcja
 • The Science and Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, United Kingdom

Współpraca z przemysłem:

 • AB Enzymes GmbH, Darmstadt, Niemcy
 • Alima - Gerber S.A., Rzeszów
 • Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek, BIOMED S.A., Kraków
 • Pektopol Sp. z o. o., Jasło
 • EMIX Sp.z.o.o., Rusinowo, Polska
 • AMF Life, Wola Rzędzińska, Polska
 • Lajkonik Snacks Sp. z o. o. Skawina, Polska
 • Bahlsen Polska Sp. z o. o. Sp.k., Skawina, Polska
 • Zakłady tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o., Bielsko-Biała, Polska
 • CD S.A., Bielsko-Biała, Polska

Propozycje dla przemysłu:

 • Wielofunkcyjne i wieloaktywnościowe biokatalizatory dla przemysłu paszowego.
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie enzymatycznych modyfikacji technologii w przemyśle spożywczym i paszowym.
 • Badania przechowalnicze i przyspieszone testy określania trwałości produktów spożywczych.
 • Liofilizacja materiałów biologicznych, produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie przechowalnictwa i chłodniczego zabezpieczenia żywności.

Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy!

OTRZYMANE GRANTY

 • 2021 – 2022 NCN Miniatura 5 2021/05/X/NZ9/00273: „Wpływ warunków fermentacji i przechowywania na cechy jakościowe przetwarzanych pomidorów o róznym stopniu dojrzałości ze szczególnym uwzględnieniem powstawania w nich amin biogennych".
 • 2018 – 2019 NCN Miniatura 2 2018/02/X/NZ9/02449: „Oddziaływania z wodą jako wskaźnik zmian właściwości bezglutenowego makaronu ryżowego wzbogacanego składnikami pochodzącymi z jaj".
 • 2013 – 2017 NCN OPUS: „Wpływ bakterii probiotycznych oraz ligandów receptorów Toll-podobnych na wzrost i różnicowanie komórek nabłonkowych jelita cienkiego - badania w modelu organotypowej hodowli trójwymiarowej pochodzącej z zarodków kurzych”.
 • 2011 – 2015, FNP POMOST: „Molecular Mechanisms of anticancer effects of Peroxisome Proliferator Activated Receptor Ralpha acitvation by fatty acids and fenofibrate in tumor cells".
 • 2010 – 2011 Grant habilitacyjny NCN:1762: "Katechiny zielonej herbaty, jako naturalne stabilizatory wysokotłuszczowych produktów żywności pochodzenia zwierzęcego, o działaniu prozdrowotnym".
 • 2009 – 2012 Grant własny NCN:1706: "Wpływ mio-inozytolu oraz enzymatycznie generowanego mio-inozytolu na parametry produkcji, metabolizm P i Ca na odpowiedź immunologiczna u drobiu".
 • 2008 – 2011 Grant NCN: N N302 130834: "Model zróżnicowanego nabłonka jelita kurzego in vitro jako narzędzie do oceny immunomodulacyjnej roli śluzówki przewodu pokarmowego".
 • 2003 – 2005 Grant promotorski KBN 2 P06T 05626: "Elektrochemiczna synteza kompleksów białek sojowych z polisacharydami anionowymi".
 • 2002 Grant promotorski 3 P06Z 072 22: "Profilowanie składu enzymów fosfolitycznych grzybni Aspergillus niger w celu wykorzystania jej jako biokatalizatora dla przemysłu drobiarskiego".
 • 2001 – 2004 Grant KBN 6 P06E 052 20: "Efekty żywieniowe różnicowania stopnia konwersji fitynianów przy zmiennych poziomach defosforylacji pasz".
 • 2001 – 2004 Grant zamawiany KBN PBZ-KBN/021/P06/31: "Produkty enzymatycznej konwersacji fitynianów jako składniki żywności funkcjonalnej".
 • 2001 – 2002 Grant promotorski 6 P06T 034 21: "Badania nad dostosowaniem preparatu pektolitycznego Pektopol PT 400 dla przemysłu paszowego".
 • 1997 – 2000 Grant United States Department of Agriculture: "Enzymes as a phosphorus management tools in poultry production" (wspólnie z dr David R. Ledoux, Animal Science Research Center, University of Missouri - Columbia).
 • 1996 – 1999 Grant KBN P06E 001 11: "Jednoczesne stosowanie enzymów fosfolitycznych i obniżających lepkość w paszach dla drobiu zawierających pszenicę".
 • 1991 Grant badawczy Ministerstwa Edukacji Narodowej RP: "Enzymatyczna konwersja fitynianów żywności i pasz".

 Aktualizacja: 09.06.2023 (ŁB)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK