Dydaktyka

Obecnie pracownicy Katedry Biotechnologii i Ogolnej Technologii Żywności przygotowują i prowadzą zajęcia dla studentów kierunków: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz Browarnictwo na Wydziale Technologii Żywności, a także zajęcia dla kierunku Biotechnologia prowadzoengo przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa. Poniżej znajduje się lista niektórych zajęć, którym patronuje Zespół Biotechnologii Żywności:

 • Bioaktywne składniki żywności
 • Biochemia
 • Biochemia żywności
 • Biotechnologia w produkcji i analityce witamin
 • Biotechnologia witamin
 • Biotechnologia żywności
 • Enzymologia
 • Enzymy w żywności i ich analityka
 • Fizjologia komórki roślinnej i zwierzęcej
 • Food fermentation
 • Wprowadzenie do wybranych technik biologii molekularnej
 • Wybrane zagadnienia z enzymologii żywności
 • Zastosowania kultur in vitro
 • Żywność GMO

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR