Dydaktyka

Obecnie pracownicy Katedry Biotechnologii i Ogolnej Technologii Żywności przygotowują i prowadzą zajęcia dla studentów kierunków: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz Browarnictwo i Słodownictwo na Wydziale Technologii Żywności, a także zajęcia dla kierunku Biotechnologia prowadzonego przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Lista niektórych zajęć, którym patronuje Zespół Biotechnologii Żywności:

 • Bioaktywne składniki żywności
 • Biochemia
 • Biochemia żywności
 • Biotechnologia w produkcji i analityce witamin
 • Biotechnologia witamin
 • Biotechnologia żywności
 • Biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego
 • Enzymologia
 • Enzymy w żywności i ich analityka
 • Fizjologia komórki roślinnej i zwierzęcej
 • Food fermentation
 • Immunologia
 • Metody wzbogacania żywności w witaminy
 • Modelowanie funkcji przewodu pokarmowego
 • Nowoczesne techniki analityczne w biotechnologii 
 • Wprowadzenie do wybranych technik biologii molekularnej
 • Wybrane zagadnienia z enzymologii żywności
 • Zastosowania kultur in vitro
 • Żywność GMO

 Lista niektórych zajęć, którym patronuje Zespół Ogólnej Technologii Żywności:

 • Ogólna technologia żywności
 • Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności
 • Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności
 • Technologia koncentratów spożywczych
 • Szczegółowe technologie obróbki chłodniczej i przechowalnictwa
 • Linie technologiczne w zakładach przemysłu spożywczego
 • Surowce i półprodukty w przemyśle koncentratów spożywczych
 • Nowoczesne techniki wykrywania zafałszowań żywności
 • General food technology
 • New trends in food processing and preservation technology

 

Aktualizacja: 09.06.2023 (ŁB)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK