Laboratoria i aparatura

Zaplecze techniczne

W naszej katedrze do dyspozycji pracowników oraz studentów oddane są dwie sale ćwiczeniowe (po 16 stanowisk każda) oraz sala seminaryjna na około 25 osób. Ponadto studenci wykonujący prace dyplomowe oraz pracownicy realizujący badania mają do dyspozycji dwie klimatyzowane pracownie analityczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a także pracownię wyposażoną w aparaturę do prowadzenia hodowli komórkowych in vitro, pożywkarnię wykorzystywaną do przygotowywania i sterylizacji podłoży mikrobiologicznych oraz boks do szczepień wyposażony w komorę laminarną i inkubatory do hodowli kultur mikrobiologicznych. W piwnicy budynku znajduje się pracownia mikroskopii odwróconej fluorescencyjnej.

Po lewej laboratorium chromatograficzne, w środku sala seminaryjna, po prawej pracownia do badań komórkowych.

Aparatura

Dionex UltiMate 3000 HPLC

HPLC DIONEX 3000   System HPLC składający się z układu pomp wysokociśnieniowych pozwalających na generowanie czteroskładnikowego gradientu, degazera próżniowego, automatycznego iniektora (autosamplera) z możliwością wstępnej preparatyki próbek oraz termostatu do kolumn z prekondycjonowaniem eluentu. W skład zestawu wchodzą następujące detektory: UV-Vis z matrycą fotodiodowa w zakresie 190-800 nm; ED50A Dionex — elektrochemiczny (amperometryczny i konduktometryczny) z możliwością pracy w systemie DC, pulsowym oraz skanującym;  wyładowań koronowych (lub naładowanego aerozolu) Corona CAD firmy ESA (Dionex Company), fluorescencyjny RF2000 Dionex, refraktometryczny RI 2300 Knauer. Całość sterowana jest za pomocą oprogramowania Chromelon 6 pozwalającego na kontrolę, archiwizowanie, przetwarzanie i analizę ilościową uzyskanych danych.

 

BioRad BioLogic DuoFlow System

BioRad BioLogic DuoFlow   System HPLC do oczyszczania i izolacji białek, składający się ze stacji roboczej wyposażonej w dwie indywidualnie sterowane pompy tłokowe o zakresie przepływu 0,01-10 ml/min;  mikser MX-1 do mieszania eluentów; półautomatyczny zawór nastrzykowy AVR7-3 z możliwością montażu pętli od 2µl do 5ml, jonowymienne kolumny; detektor UV z dwoma filtrami:254 nm (dla DNA) and 280 nm (dla białek); czujnik konduktometryczny oraz kolektor frakcji model 2128. Całość kontrolowana jest za pomocą oprogramowania Bio-Logic Duo-Flow Software 3.0.

 

AnalytikJena SPECORD 40

AnalytikJena SPECORD 40   Wielozadaniowy spektrofotometr jednowiązkowy z monochromatorem i fotodiodą krzemową. Pracuje w oparciu o dwie lampy, lampę deuterową dla zakresu UV i lampę halogenową dla zakresu VIS. Zakres długości fali: 190 - 1100 nm; stała szczelina 1,4 nm; szybkość skanowania 6000 nm/min, kuweta przepływowa. Obsługiwany za pomocą oprogramowania WinASPECT 2.3 (Windows 2000/XP).

 

AnalytikJena SPEKOL 1500

AnalytikJena SPEKOL 1500   Spektrofotometr jednowiązkowy pracujący w zakresie długości fali od 190 do 1100 nm i zakresie pomiarowym: 0 - 3,000A, jest wyposażony w cztero-pozycyjny zmieniacz kuwet. Urządzenie posiada wyświetlacz LCD odporny na zachlapanie i oraz automatyczny systemy samokontroli poszczególnych parametrów (Automatic Self Check System). Wbudowane oprogramowanie do analizy ilościowej umożliwia pomiary ilościowe, kinetyczne, a także  analizę DNA i protein.

 

BioRad Model 680 Microplate Reader

BioRad Model 680 Microplate Reader   Czytnik mikropłytek 96 dołkowych i pasków 8 i 12 dołkowych o dnie płaskim, „V” i „U”. Urządzenie posiada zakres spektralny od 400 do 750 nm (w zależności od zainstalowanych filtrów) i zakres pomiarowy od 0,001do 3,500 O.D. Możliwość odczytu przy jednej lub dwóch długościach fali. Wytrząsarka z trzema prędkościami.  Do sterowania, akwizycji i obróbki danych służy oprogramowanie Microplate Manager 5.2 PC Data Analysis and Kinetics  Software (środowisko Windows 95/98/NT/2000/Me/XP).

 

NanoDrop ND-1000

NanoDrop ND-1000   NanoDrop ND-1000 jest spektrofotometrem UV/Vis o pełnym spektrum (220-750nm), dużej dokładności i powtarzalności, potrafiącym mierzyć próbki o objętości 1 ul. Aparat wykorzystuje opatentowaną technologię przytrzymywania próbki w miejscu wykorzystując napięcie powierzchniowe. Eliminuje to konieczność uciążliwego stosowania zamkniętych kuwet i innych urządzeń i skraca czas analizy. Ponadto, ND-1000 ma możliwość pomiaru wysoce stężonych próbek bez ich rozcieńczenia (do 50x wyższych stężeń niż za pomocą standardowego spektrofotometru na kuwety). Małe zapotrzebowanie na objętość próbki i łatwość użytkowania sprawiają, że spektrofotometr NanoDrop ND-1000 idealnie nadaje się do pomiaru: stężenia kwasu nukleinowego i czystości próbek kwasów nukleinowego do 3700 ng/ul (dsDNA), analizy oczyszczonego białka (A280) do 100 mg / ml (BSA), pomiarów gęstości komórek i ogólnej spektrofotometrii UV-Vis.

 

Eppendorf Mastercycler 5333

Eppendorf Mastercycler 5333   Termocykler (termoblok do PCR) posiada standardowy blok na probówki 96x0,2ml, 77x0,5ml i na płytki 8x12 miejsc. Zakres zmian temperatur bloku od 4 do 99oC (dokładność ustawienia 0,1oC), dokładność utrzymania temperatury 0,2oC, jednorodność rozkładu temperatur w bloku 0,4oC, czas nastawny od 0,1 do 9:59:59s, szybkość zmian temperatury: grzanie powyżej 3oC/s, chłodzenie powyżej 2oC/s. Dociskowa pokrywa ogrzewana jest z programowaniem od temperatury pokojowej (25oC) do 110oC. Urządzenie sterowane jest z wykorzystaniem 8-linowego podświetlanego wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Oprogramowanie zapewnia funkcje: „auto re-start”, hold (stała temp.), pauza, możliwość programowania objętości mieszaniny reakcyjnej i dostosowywania szybkości zmian temperatury do tej objętości, możliwość wydłużania/skracania czasu reakcji lub podwyższania/obniżania temperatury przy wzroście lepkości mieszaniny reakcyjnej, możliwość łączenia podprogramów, automatyczna kalibracja, programowanie szybkości zmian temperatury, pamięć 100 programów (99 cykli każdy).

 

Zestaw do elektroforezy BioRad

BioRad PowerPac Basic   W skład zestawu wchodzą następujące urządzenia: zasilacz BioRad PowerPac Basic, Aparat BioRad Mini-Protean Tetra cell oraz BioRad Sub-Cell GT. Zasilacz BioRad PowerPac Basic (zdjęcie po prawej) o mocy 75W posiada cztery pary równoległych gniazd wtykowych typu banan (chowanych), dzięki czemu można podłączyć do czterech identycznych aparatów elektroforetycznych. Aparat stabilizuje napięcie lub natężenie i posiada funkcję automatycznego przejścia pomiędzy nimi. Wyjściowe napięcie regulowane jest od 10 do 300V (wzrost co 1V), natomiast natężenie regulowane jest od 4 do 400mA (wzrost co 1mA). Czas analizy można kontrolować w przedziale od 0 do 999 minut. Na przednim panelu znajduje się trzy-cyfrowy wyświetlacz diodowy (LED). Zasilacz posiada funkcję pauzy, umożliwiającą zmianę parametrów pracy, funkcję automatycznej detekcji braku obciążenia i nagłych zmian w oporności. Ponadto urządzenie wykrywa awarie zasilania w synchronizowanych trybach pozwalających na zakończenie biegu żelu (PFD – Power Failure Detection).
   Aparat BioRad Mini-Protean Tetra cell do elektroforezy pionowej w żelach poliakrylamidowych umożliwia rozdział w jednej komorze jednego lub dwóch żeli (do czterech dzięki dodatkowemu modułowi) w specjalnych szklanych kasetach, sama komora na bufor jest przystosowana do współpracy z innymi modułami, np. do dwuwymiarowej elektroforezy, elektroelucji, blotingu. Aparat BioRad Mini Trans-Blot, który można wykorzystać zarówno do transferu białek jak i DNA. Komora modułu elektrodowego składa się z dwóch kaset, do których można włożyć dwa żele. Siłą powodującą transfer jest napięcie przyłożone do elektrod, a mała odległość pomiędzy nimi powoduje powstanie silnego pola niezbędnego do transferu białek. W środek modułu wkłada się jednostkę chłodzącą Bio-Ice, pochłaniającą ciepło powstające podczas transferu. Mini Trans-Blot posiada również posiada również zatrzaski (ułatwiające posługiwanie się urządzeniem), zaznaczone kolorami elektrody i kasety w celu ich prawidłowej orientacji w czasie transferu.
   BioRad Sub-Cell GT to uniwersalny aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych w żelu agarozowym. Urządzenie przeznaczone jest do wieloletniej pracy w warunkach zapewniających powtarzalność. Statyw do wylewania żeli umożliwia wylanie żelu na sankach bez używania taśmy, bezpośrednio w komorze przy pomocy specjalnych zastawek. Wymienne elementy z elektrodami umożliwiają wymianę elektrody po zużyciu sie drutu. Przedział na bufor jest zamknięty pokrywą chroniącą użytkownika przed kontaktem z prądem elektrycznym.>

 

MPW 350R

MPW 350R   Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzoną komorą wirowania o zakresie prędkości od 100 do 18000rpm (obrotów na minutę). Pojemność maksymalna 1l, maksymalne przyspieszenie 30065g, maksymalna energia kinetyczna 8800Nm. Zakres czasowy wirowania: 1 - 99min. od chwili startu do lub od osiągnięcia zaprogramowanych obrotów. Wirówka posiada możliwość ustawienia 10 charakterystyk liniowych narastania prędkości i 10 charakterystyk hamowania (9 liniowych i 1 wybiegowa), a także wybór temperatur pracy -20 do +40oC. Dodatkowe funkcje to: SHORT (praca krótka 0 - 10min.), AUTO COVER (automatyczne otwieranie pokrywy po wirowaniu), PRECOOLING (chłodzenie przed wirowaniem), COOL AFTER (chłodzenie po wirowaniu). Nasza wirówka posiada na wyposażeniu trzy wirniki kątowe hermetycznie uszczelniane: wirnik 30o, 12x10ml, 15000rpm; wirnik 30o 6x30ml, 15000rpm oraz wirnik 45o, 24x2,2/1,5ml, 18000rpm.

 

Thermo IEC CL31R Multispeed

Thermo IEC CL31R Multispeed   Uniwersalna, szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i z wymiennymi rotorami, mocowanymi na zatrzask. Taki sposób mocowania zapewnia łatwą i szybką wymianę rotorów bez użycia narzędzi. Urządzenie wyposażone jest w silnik indukcyjny, bezszczotkowy, o mocy 800W, sterowany mikroprocesorowo i generujący przyspieszenie maksymalne: 23113g oraz prędkość maksymalna: 14600obr./min. Wirówka posiada oddzielne wyświetlacze dla każdego parametru, istnieje możliwość programowania czasu wirowania od 30 sekund do 99 minut oraz ustawienie wirowania ciągłego, a także możliwość wybrania jednego z 5 stopni hamowania i 5 stopni przyspieszania. Ustawienie temperatury od -9 do + 40oC. Obudowa wirówki szczelna, bez kratek i otworów wentylacyjnych – na wewnętrznych elementach wirówki nie gromadzi się kurz i mikroorganizmy. Wirówka wyposażona jest w trzy wirniki: horyzontalny T41 Swing-Out Rotor z czterema wymiennymi komorami do wirowania probówek typu Falcon o różnych objętościach (2x50ml i 5x15ml) z maksymalną prędkością obrotową 4100 (rpm), specjalny wirnik T20 do wirowania mikropłytek (max RPM=4100) oraz wirnik kątowy (45o) do wirowania probówek typu eppendorf (24x2ml) z maksymalną prędkością obrotową 14600 (rpm).

 

Lamil 13 UV

Lamil 13 UV   Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, przeznaczone do przygotowania i badania preparatów w warunkach sterylnych. Posiada podwójny system filtrowania (filtr wstępny i filtr absolutny o sprawności filtrowania 99,995% dla cząstek 0,3µm) gwarantujący, że powietrze w przestrzeni roboczej ma klasę czystości A. Komora posiada cyfrowy licznik czasu pracy, lampę doświetlająca przestrzeń roboczą, lampę bakteriobójczą UV oraz blat roboczy ze stali nierdzewnej.Thermo Msc-Advantage

Thermo Msc-Advantage   Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym, oznaczona znakiem „BIOHAZARD”. Posiada dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o sprawności 99,999% dla cząstek 0,3µm i dwa wentylatory (osobny dla każdego filtra) o poziomie głośności: 55 dBA posiadające funkcję automatycznej kompensacji prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów. Z przodu znajduje się manualnie przesuwana przednia szyba ochronna, odchylona od pionu o 10o zapewniająca dobrą widoczność. W komorze roboczej umieszczona jest lampa UV z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie od 1 minuty do 24 godzin oraz oświetlenie o jasności 1200 lux, ściana tylna i boczne pokryte są białą powłoką przeciw odblaskową. Ponadto fabrycznie przygotowano 4 otwory na zawory (po dwa na każdej bocznej ścianie) oraz dwa gniazda elektryczne na tylnej ścianie. Komora posiada sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD pokazującym parametry pracy w tym: natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej, liczba godzin pracy urządzenia, stopień zużycia filtrów oraz alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy.

 

 

Incucell 55 i 111

TIncucell 55 i 111   Cieplarki o pojemnościach 55 i 111 litrów z naturalnym obiegiem powietrza, stosowane jako inkubatory dohodowli różnych kultur mikrobiologicznych. Mogą pracować w zakresie temperatur od 5oC  powyżej temperatury zewnętrznej do 70oC. Wyposażone w szklane drzwi wewnętrzne, komorę ze stali nierdzewnej i klapy przepływu powietrza (ręcznie sterowaną). Urządzenia wyposażone są w wyświetlacz segmentowy LED umożliwiający nastawienie zadanej temperatury i czasu grzania w sposób ciągły. Sterowanie mikroprocesorowe — trzy nastawialne programy, możliwość opóźnionego włączenia i wyłączenia, zakres czasu 99 godzin 59 minut, alarm dźwiękowy i wizualny.

 

Thermo Forma Series II 3111

Thermo Forma Series II 3111   Inkubator z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych. Wyposażony w płaszcz wodny, system pomiaru stężenia CO2 oparty o termoprzewodnictwo (T/C), dwa niezależne czujniki temperatury. Pojemność komory roboczej wynosi 184 litry. We wnętrzu komory znajduje się kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej, zapewniająca poziom wilgotności 95% przy 37°C. Zakres temperatury od +5°C do +55°C, jednorodność temperatury ± 0,2°C przy 37oC, zakres regulacji stężenia CO2 od 0 do 20%. Inkubator wyposażony jest w panel sterowania z alfanumerycznym wyświetlaczem dialogowym informującym w formie komunikatów słownych i dźwiękowych o stanie pracy inkubatora.


Meiji Techno TC5400

Meiji Techno TC5400   Mikroskop biologiczny odwrócony posiadający możliwość jednoczesnego podłączenia kamery video (na wyposażeniu – Moticam 1000 1,3MP) i aparatu fotograficznego (Canon PS A650) poprzez dodatkowy port optyczny foto/video oraz fototubus nasadki trinokularowej. Mikroskop posiada możliwość obserwacji w jasnym polu oraz kontraście fazowym i wyposażony jest w obiektywy: 10 x/N.A. 0,25; W.D. 7,6 mm; F.L. = 20 mm oraz 40 x / N.A. 0,65; W.D. 2,8 mm; F.L. = 5,0 mm z korekcją na nieskończoność, w uchwycie pięciopozycyjnym. Kondensor TC W.D. 20,5 mm, N.A. 0.55, do pola jasnego i kontrastu fazowego z suwakiem PH i miejscem na filtry o średnicy 51 mm. Oświetlenie halogenowe Koehler 6V 30W regulowane potencjometrem obrotowym. Mikroskop posiada wbudowane filtry dyfuzyjny i cieplny oraz wyposażony jest w diafragmę polową i płaski stolik.
 

Zeiss Axio Observer.Z1

Zeiss Axio Observer.Z1   Zestaw obejmujący mikroskop i dodatkowe urządzenia peryferyjne. Wchodzący w skład zestawu odwrócony mikroskop świetlny służy do badania w świetle przechodzącym i odbitym (epifluorescencja) zarówno żywych komórek i tkanek, jak i utrwalonych preparatów barwionych metodą cytoimmunofluorescencji. Pozwala on na obserwacje mikroskopowe w świetle przechodzącym metodą jasnego pola, kontrastu fazowego, różniczkowego kontrastu interferencyjnego DIC, kontrastu VAREL i PlasDIC. Mikroskop posiada optykę korygowaną na nieskończoność, apochromatyczne oświetlenie w świetle odbitym i jest osadzony na antywibracyjnej platformie. Będący na naszym wyposażeniu Axio Observer Z1 wyposażony jest w obiektywy o podwyższonym kontraście EC Plan-Neofluar (10x i 40x); obiektywy LD Plan-Neofluar Ph1 Ph2-Corr (20x, 40x, 63x), łączące w jednym obiektywie dodatni i ujemny kontrast fazowy, co pozwala na obserwację struktur zarówno cienkich i grubych preparatów oraz obiektywy Plan Apochromat (20x i 63xOil) zapewniające wysoką jakość odwzorowania kolorów przy idealnym ostrym obrazie. Stolik skaningowy regulowany jest za pomocą joysticka lub oprogramowania na komputerze stacjonarnym, wyposażony jest we wkładkę uniwersalną oraz wkładki grzewcze dla szalek 35 i 60 mm i szkiełek lub komór w formacie szkiełka oraz wkładkę grzewczą do płytek 12 dołkowych. Posiadany przez nas zestaw mikroskopowy wyposażony jest w rozbudowany system oświetleniowy, na który składa się: oświetlacz halogenowy HAL 100 W z kolektorem, system oświetleniowy Colibri.2 z modułami wzbudzających diod LED 365, 470, 505 i 540-580 nm, filtrami do BFP, GFP, HcRed i regulacją intensywności świecenia (1% -100%) oraz oświetlacz fluorescencyjny HXP 120 W z lampą halidkową o wydłużonej trwałości (min. 2000 godzin), źródłem światła podłączanym światłowodem i filtrami fluorescencyjnymi dla DAPI, GFP, Cy3, JC-1. Z mikroskopem połączona jest komora inkubacyjna XLmulti S1 obejmująca część mikroskopu ze stolikiem zapewniająca stabilność inkubacji poprzez regulację temperatury, poziomu CO2 i utrzymywanie wilgotności. Rozwiązanie to umożliwia obserwację procesów zachodzących w żywych komórkach poprzez zapewnienie optymalnych warunków dla ich przeżycia w czasie nawet kilkudniowej akwizycji danych. W skład zestawu wchodzi również moduł do wykonywania przekrojów optycznych ApoTome.2 oparty o zasadę oświetlenia strukturalnego. Umożliwia on usuwanie rozproszonej fluorescencji spoza płaszczyzny ostrości oraz wykonywanie skrawków optycznych z możliwością rekonstrukcji 3D, efektem są obrazy fluorescencyjne o bardzo wysokim kontraście i ze znacznie poprawioną rozdzielczością. Do akwizycji obrazów służy monochromatyczna kamera AxioCam MRm, która pozwala uzyskiwać rozdzielczość 4164(H) x 3120 (V) (13 megapikseli) i czasy integracji od 1 ms do 60 s. Sensor CCD wielkości 2/3" pozwala na najbardziej korzystne wykorzystanie pola widzenia i jest chłodzony systemem Peltier’a w celu zminimalizowania szumów tła. Z kolei oprogramowanie zapewnia, że każde zdjęcie zawiera dane o warunkach inkubacji podczas jego wykonywania. Wskazania parametrów urządzeń i ich kontrola (łącznie z wszystkimi elementami związanymi z inkubacją) odbywa się poprzez dotykowy ekran TFT lub (jednocześnie) za pomocą oprogramowania ZEN Pro 2011 na komputerze stacjonarnym. Wbudowany w mikroskop mikrokomputer umożliwia zapamiętywanie spersonalizowanych ustawień dla wielu użytkowników, łącznie z programowaniem klawiszy funkcyjnych, ustawianiem pozycji ostrości dla każdego obiektywu, włączaniem zabezpieczeń przed zabrudzeniem suchych obiektywów olejkiem immersyjnym. Oprogramowanie ZEN Pro 2011 rozbudowane jest o dodatkowe moduły: do akwizycji stosów skrawków optycznych, do nagrywania serii czasowych, do zbierania wielokrotnych pól widzenia przy pomocy stolika skaningowego, do analizy fizjologii i ruchów komórki, dynamiki błon biologicznych i cyklu komórkowego.
   Ponadto zestaw wyposażony jest w dodatkowe rozwiązania i usprawnienia, jak np.:

    • Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji - ACR (Automatic Component Recognition) zapewnia, że wszystkie często wymieniane elementy konfiguracji (filtry fluorescencyjne, moduły optyczne, obiektywy) mogą być rozpoznawane przez mikroskop, dzięki wbudowanym mikroukładom.
    • „Contrast Manager” to funkcja pozwalająca na włączenie wybranej metody kontrastującej jednym przyciskiem na dotykowym panelu TFT.
    • „Light Manager” to rozwiązanie służące ochronie preparatu (oraz oczu użytkownika) przed zbędnym naświetleniem poprzez automatyczne dostosowanie siły światła do używanego obiektywu i modułów optycznych/filtrów.
    • AquaStop II to system elementów zabezpieczających całkowicie obiektywy, rewolwer obiektywowy i rewolwer filtrów przed zalaniem przypadkowo rozlanym płynem na stoliku mikroskopu.

 

Wagosuszarka WPS 110S

Wagosuszarka WPS 110S   Urządzenie do szybkiego określania zawartości wody w próbkach różnych materiałów. Minimalna masa próbki 2g, maksymalna 110g, działka elementarna d=1mg, działka legalizacyjna e=10mg, wymiary szalki O 100 mm,  błąd bezwzględny oznaczania wilgotności 0,01%, zakres temperatury suszenia 50-160oC, średni czas pomiaru 2-20 min., maksymalny ustawiany czas suszenia 9h 59min., moc promiennika ciepła 200W. Wagosuszarka umożliwia pomiar: wilgotności względnej, procentowej zawartości masy suchej, wilgotności względnej obliczanej w odniesieniu do masy suchej, procentowej zawartości odparowanej wody.


Labsonic P B.Braun Biotech Int.

Labsonic P B.Braun Biotech Int.   Urządzenie do homogenizacji ultradźwiękowej w kompaktowej obudowie która łączy zasilanie, generator, regulator i przetwornik. Homogenizator posiada potencjometry do kontrolowania amplitudy i cyklu. Częstotliwość pracy powyżej poziomu słuchu (częstotliwość ultradźwięków 24kHz).GloMax 20/20 Luminometer

GloMax 20/20 Luminometer   Luminometr jest to bardzo wrażliwy, kompaktowy przyrząd laboratoryjny do pomiaru materiałów luminescencyjnych. GloMax® 20/20 zbiera pomiary lucyferazy do badań genów reporterowych i analizy biomasy opartej na ATP. Dodatkowo luminometr GloMax® 20/20 mierzy chemiluminescencję zarówno peroksydazy chrzanowej i fosfatazy alkalicznej. Dotykowy ekran pozwala na łatwą konfigurację i działanie.

 

 Opisy urządzeń sporządzone są na podstawie informacji ze stron producentów, materiałów reklamowych oraz instrukcji użytkowania.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR