Publikacje

Lista obejmuje wybrane publikacje w czasopismach polskich i zagranicznych oraz komunikaty konferencyjne.

 

1991 - 2000

Żyła K. 1993. The role of acid phosphatase activity during enzymic deposphorylation of phytates by Aspergillus niger phytase. World J. Microbiol. Biotechnol. 9: 117-119.

Żyła K., Ledoux D.R., Kujawski M., Veum L.T. 1996 . The efficiency of an enzymic cocktail and a fungal mycelium in dephosphorylating corn-soybean meal-based feeds to growing turkeys. Poultry Sci. 75: 381-387.

Żyła, K. 1997. Fitaza i inne enzymy pochodzenia grzybowego w żywieniu drobiu oraz symulowanie in vitro ich działania. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Rozprawy nr 219: 1-57.

Żyła K., Gogol D., Korelewski J., Świątkiewicz S., Ledoux D.R. 1999. Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds based on wheat: in vitro measurements of phosphorus and pentose release from wheats and wheat-based feeds. J. Sci. Food Agri. 79: 1832-1840.

Żyła K., Gogol D., Korelewski J., Świątkiewicz S., Ledoux D.R. 1999. Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds based on wheat: feeding experiment with growing broilers. J. Sci. Food Agri. 79: 1841-1848.

Żyła K., Korelewski J., Świątkiewicz S., Wikiera A., Kujawski M., Pironen D.R., Ledoux D.R. 2000a. Effects of phosphorolytic and cell wall-degrading enzymes on the performance of growing broilers fed wheat-based diets containing different calcium levels. Poultry Sci. 79: 1-11.

Żyła K., Wikiera A., Korelewski J., Świątkiewicz S., Pironen D.R., Ledoux D.R. 2000b. Comparison of the efficiencies of a novel Aspergillus niger mycelium with separate and combined effectiveness of phytase, acid phosphatase and pectinase in deposphorylation of wheat-based feeds fed to growing broilers. Poultry Sci. 79: 1434-1443.

 

2001 - 2010

Żyła K. 2001. Phytase applications in poulty feeding. Selected issues. J. Anim. Feed Sci. 10: 247-258.

Żyła K., Gogol D. 2002. In vitro efficiencies of phosphorolitic enzymes synthesized in mycelial cells of Aspergillus niger AbZ4 grown by a liquid surface fermentation. J. Agric. Food Chem. 50: 899-905.

Byczyński Ł. 2007. Fitazy w zywieniu drobiu. Zesz.Nauk. AR. Ses.Nauk. Doktorant a rozwój nauk rolniczych. Wielokierunkowość badań w rolnictwie. Z.93.(T.1):113-120, ISSN 0239-9342

Byczyński Ł. 2007. Wpływ wybranych preparatów fitaz na dostępność składników pokarmowych z paszy dla kur niosek badania in vitro. — komunikat na konferencji Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych, 23 i 24 listopada 2007 r. w IUNG-PIB w Puławach.

Byczyński Ł. 2008. Porównanie efektywności wybranych preparatów fitaz stosowanych pojedynczo i w kombinacji z kwaśną fosfatazą na poziom defosforylacji oraz ilość białka i cukrów w paszy kukurydziano – sojowej o standardowym i obniżonym poziomie wapnia – badania in vitro. — referat z II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów, 15 marca 2008 r., Kraków.

Byczyński Ł. 2008. Ocena biodostępności mio-inozytolu uwalnianego z paszy dla drobiu przez rekombinantowe fitazy. Warsztaty Biotechnologiczne UR; 2008, Z. 2, s. 48-53. ISBN 978-83-60560-36-5.

Fiorilli P., Prtridge D., Staniszewska I., Wang J. Y., Grabacka M., So K., Marcinkiewicz C., Reiss K., Khalili K., Croul S. 2008. Integrins mediate adhesion of medulloblastoma cells totenascin and activate pathways associated with survival and proliferation. Laboratory Investigation., 88(11), 1143-1156.

Grabacka M., Placha W., Urbańska K., Laidler P., Płonka P.M., Reiss K. 2008. PPAR gamma regulates MITF and beta-catenin expression and promotes a differentiated phenotype in mouse melanoma S91, PIGM CELL MELANOMA R 21 (3): 388-396 JUN.

Mika M, Borczak B. E., Wikiera A. 2008. Wpływ temperatury przygotowania ekstraktów herbaty białej na skład flawan-3-oli i ich oddziaływanie na strawność składników odżywczych z produktu mięsnego. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 3(58), 123-131.

Mika M., Wikiera A., Żyła K. 2008. Effects of non-fermented tea extracts on in vitro digestive hydrolysis of lipids and on cholesterol precipitation. European Food Research and Technology, 4(226), 731-736.

Mika M, Wikiera A., Żyła K. 2008. Wpływ czasu i temperatury ekstrakcji na zawartość katechin w wodnych ekstraktach herbaty białej. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 6(61), 88-94.

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., Jamróz M. 2008. Antioxidant properties of extracts from fermentem and cooked seeds of Polish cultivars of Lathyrus sativus. Food Chemistry, 109; 285-292.

Stodolak B., Starzyńska-Janiszewska A. 2008. The influence of tempeh fermentation and conventional cooking on anti- nutrient level and protein bioavailability (in vitro test) of grass- pea seeds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88,  2265- 2270.

Urbanska K., Pannizzo P., Grabacka M., Croul S., Del Valle L., Khalili K., Reiss K. 2008. Activation of PPARalpha inhibits IGF-I-mediated growth and survival responses in medulloblastoma cell lines. International Journal of Cancer, 123 (5), 1015-1024.

Żyła K., Duliński R., Byczyński Ł. 2008. Effects of cooperation of phytase B with phytase A on phytate dephosphorylation routes of sodium phytate and in enzymatically modified fermented rye dough. — komunikat na konferencji 2nd Annual Meeting COST 928 ACTION Control and exploitation of enzymes for added-value Products, Istambuł.

Byczyński Ł. 2009. Mikrobiologiczne oznaczenie ilości mio-inozytolu uwalnianego in vitro pod wpływem fitaz z mieszanek dla kur niosek. w: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia 2009, Wyd. UR Kraków, (T.1), 2009, s.181-188. ISBN 978-83-60633-34-2.

Duliński R., Byczyński Ł. 2009. Analiza glutenu w enzymatycznie modyfikowanym pieczywie żytnim. — komunikat na konferencji Żywność wzbogacona i nutraceutyki, 18-19 czerwca 2009 r., Kraków.

Duliński R., Byczyński Ł. 2009. Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją amperometryczną w analizie biodostepności inozytolu z próbek paszy dla kur niosek.— komunikat na konferencji Analityka Substancji o Charakterze Jonowym, 23 do 24 kwietnia 2009 r., Toruń.

Cielecka E.K., Dereń K., Grzegorczyk A. 2010. Nadwrażliwość pokarmowa. Alergia Astma Immunologia, 15 (3): 118-124.

Cielecka E. K., Duliński R., Żyła K., Bednarski T. 2010. Wpływ dodatku egzogennych fitaz na profil fosforanów inozytolu w pieczywie żytnim analizowany metoda anionowymiennej wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Materiały V Konferencji „Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej”, 14-15 października 2010 r., Warszawa.

Cielecka E., Starzyńska-Janiszewska A., Duliński R. 2010. The application of ion chromatography coupled with pulse amperometric detection in myo-inositol analysis in the plant components of feed. Materiały VII Międzynarodowej konferencji Młodych Badaczy, 20-21 września, Kraków.

Drukala J., Urbanska K., Wilk A., Grabacka M., Wybieralska E., Del Valle L., Madeja Z., Reiss K. 2010. ROS accumulation and IGF-IR inhibition contribute to fenofibrate/PPARalpha—mediated inhibition of glioma cell motility in vitro. Mol Cancer. 9:159.

Duliński R. 2010. Biotechnologiczne metody produkcji witamin z wykorzystaniem mikroorganizmów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.  1(68), 5-19.

Duliński R. 2010. Wykrywanie zafałszowań w produktach mleczarskich. Laboratorium - Przegląd ogólnopolski. 9-10, 36-38.

Duliński R., Antkiewicz P., Poreda A., Zdaniewicz M., 2010. Wybrane aspekty zastosowania chromatografii jonowej w browarnictwie. Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. Monografia pod red. P. Antkiewicza i A. Poredy. Wydawnictwo Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw NAUKA-PRZEMYSŁ. Kraków, 93-108.

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., Mickowska B., 2010. The effect germination on antioxidant and nutritional parameters of protein isolates from grass pea (Lathyrus sativus) seeds. Food Science and Technology International, 16(1), p 73-77.

2011

Byczyński Ł., Żyła K., 2011. Enzymatyczne uwalnianie fosforu i mio-inozytolu z fitynianów przez fitazę B. Żywność Projektowana - Designed Food cz. II, PTTŻ, Kraków, s. 166-180, ISBN 978-83-932389-7-2.

Cielecka E., Dereń K., 2011. Jakość żywności dla niemowląt i małych dzieci. Problemy Higieny i Epidemiologii,  92(2): 187-192.

Duliński R., Starzyńska- Janiszewska A., 2011. Zastosowanie chromatografii jonowej sprzężonej z pulsacyjną detekcją amperometryczną do oznaczania zawartości mio-inozytolu w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 3(76): 173-185.

Duliński R., Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B.,  Żyła K., 2011. Comparison of high-performance ion chromatography technique with microbiological assay of myo-inositol in plant components of poultry feeds. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 143–156.

Michalik M., Pierzchalska M., Włodarczyk A., Wójcik K.A., Czyż J., Sanak M., Madeja Z., 2011. Transition of asthmatic bronchial fibroblasts to myofibroblasts is inhibited by cell-cell contacts. Respir Med. 105(10):1467-75.

Starzyńska- Janiszewska A.,  Stodolak B., 2011. Effect of inoculated lactic acid fermentation on antinutritional and antiradical properties of grass pea (Lathyrus sativus ‘Krab’) flour. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 61(4): 245-249.

Żyła K., Mika M., S. Świątkiewicz, Koreleski J., Piironen J., 2011. Effects of Phytase B on Laying Performance, Eggshell Quality and on Phosphorus and Calcium Balance in Laying Hens Fed Phosphorus-Deficient Corn-Soybean Meal Diets Containing Different Calcium Levels. Czech Journal of Animal Science, 56(9): 406–413.

Byczyński Ł., Żyła K., 2011. Enzymatyczne uwalnianie fosforu i mio-inozytolu z fitynianów przez fitazę B. Konferencja Żywność XXI wieku - żywność projektowana" organizowana przez PTTŻ odział Małopolski, 22-23 września 2011, Kraków.

Cielecka E., Duliński R., Żyła K., 2011. Wpływ dodatku handlowych preparatów fitaz na dystrybucję niższych fosforanów mio–inozytolu o znaczeniu fizjologicznym w pieczywie żytnim razowym. XVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Ewolucja Żywności”, Olsztyn 12 – 13 maja 2011 r.

Grabacka M., Gaciarz, A. Kulczycka P., Pierzchalska M., 2011. Anticancer effects of PPAR alpha activation through targeting the cellular metabolism. 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology, 5 – 9 września 2011, Kraków.

Miazga-Sławińska M., 2011. Zastosowanie HPLC do monitoringu enzymatycznego uwalniania witamin B1 I B2 z różnych gatunków Yerba Mate. V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków, 12 marca 2011 r.

Miazga-Sławińska M., 2011. Wpływ preparatów enzymatycznych na uwalnianie ryboflawiny z suszu Yerba Mate. XVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ pt.: Ewolucja żywności, Olsztyn 11-13 maja 2011 r.

Mika M., 2011. Wpływ antyoksydantów na sekrecje apolipoproteiny B-48 przez komórki Caco-2. Konferencja Żywność XXI wieku - żywność projektowana" organizowana przez PTTŻ odział Małopolski, 22-23 września 2011, Kraków.

Mika M., Wikiera A., 2011. Wpływ katechin zielonej herbaty i katechin modyfikowanych termicznie na emulgację tłuszczu. Konferencja Żywność XXI wieku - żywność projektowana, organizowana przez PTTŻ odział Małopolski, 22-23 września 2011 r., Kraków.

Pierzchalska M., Grabacka M., Michalik M., Żyła K., Pierzchalski P., 2011. Three-dimensional culture of epithelial organoids derived from chicken intestine. Referat na IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH, 12- 15 October 2011, Kraków.

Pierzchalska M., Krasoń E., Grabacka M., Pierzchalski P., 2011. 3’-(4’-geranyloxy-3’-metho-xyphenyl)-2-trans propenoic acid promotes the differentiation of colorectal cancer cell line Caco-2 in vitro acting as natural PPAR-gamma ligand. 7th International EFR Congress, Vienna, Austria. 28-30 kwietnia 2011, – streszczenie w Eur Sug vol. 43 Supp. 240, 2011.

Żyła K., Duliński R., Mika M., Pustkowiak H., Świątkiewicz S., 2011. Wpływ dodatku inozytolu oraz inozytolu uwalnianego z paszy przez fitazy na jakośc jaj u kur niosek. XXIII Miedzynarodowe sympozjum drobiarskie PO WPSA, 13-15 września 2011 r., Poznań.

Żyła K., Świątkiewicz S. Duliński R., 2011. Effects of biologically active substances generated by different phytases in poultry diets. Materials of IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH 2011: Four Colours of Biotechnology, 12-14 październik 2011 r., Kraków.

2012

Cielecka E., Duliński R., Hełmecka J., Żyła K., 2012. Bioavailability analysis of myo-inositol in the enzymatically modified bread by ion chromatography. XVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, I Sesja Międzynarodowa „OBLICZA ŻYWNOŚCI” 10 – 11 maja 2012, Kraków.

Gambuś H., Matusz-Mirlak A., Duliński R., Ziobro R., Golachowski A., 2012. The influence of extrusion process on myo-inositol phosphate content and profile in snacks containing rye bran. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 63(1) 41-44.

Grabacka M., Socha M., Walczyk - Tytko E., Wójcik M., Wilk A., Pierzchalska M., Reiss K., 2012. Peroxisome Proliferator Activated receptor ? (PPAR?) ligands and resveratrol target cancer cell metabolism: possible involvement of AMP-dependent kinase (AMPK).PTMs in cell signaling 2nd Copenhagen Bioscience Conference, 2 - 5 grudnia 2012, abstract 53.

Pierzchalska M., Duliński R., Plaszczyk Z., Grabacka M., Żyła K., 2012. Phytic acid and enzymatically generated lower myo-inositol phosphates differently modulate the inflammatory properties of Caco-2-derived enterocytes in 3D culture. 2th International Nutrition & Diagnostics Conference, August 27 – 31.08 2012, Prague, Czech Republic.

Pierzchalska M., Grabacka M., Michalik M., Zyla K., Pierzchalski P., 2012. Prostaglandin E2 supports growth of chicken embryo intestinal organoids in Matrigel matrix. Biotechniques 5: 307 - 315. IF 2,962.

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., Duliński R., Mickowska B., 2012. The influence of inoculum composition on selected bioactive and nutritional parameters of grass pea tempeh obtained by mixed culture fermentation with Rhizopus oligosporus and Aspergillus oryzae strains. Food Science & Technology International 18(2) 113–122.

Wikiera A., Mika M., Żyła K., 2012. Methylxanthine Drugs Are Human Pancreatic Lipase Inhibitors Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Pol. J. Food Nutr. Sci., Vol. 62, No. 2, pp. 109-113.

Wikiera A., Mika M., 2012. Wpływ metyloksantyn na emulgację i biodostępność lipidów masła szacowaną metodą in vitro Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 2012, 3(82), 55-63.

Wilk A., Urbanska K., Grabacka M., Mullinax J., Marcinkiewicz C., Impastato D., Estrada J., Reiss K., 2012. Fenofibrate-induced nuclear translocation of FoxO3A triggers Bim-mediated apoptosis in glioblastoma cells in vitro. Cell Cycle 11: 2660-2671. IF 4,571.

Żyła K., Duliński R., Świątkiewicz S., 2012. Effects of inositol and inositol liberated by phytases added to feeds on the performance and blood lipids in broilers. XXXIV International Poultry Symposium PB WPSA, Kołobrzeg, 12-14.09.2012r.

Żyła K., Mika M., Duliński R., Świątkiewicz S., Koreleski J., Pustkowiak H. , Piironen J., 2012. Effects of inositol, inositol-generating phytase B applied alone, and in combination with 6-phytase A to phosphorus-deficient diets on laying performance, eggshell quality, yolk cholesterol, and fatty acid deposition in laying hens. Poult. Sci. vol. 91 no. 8, 1915-1927.

2013

Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Duliński R., 2013. Ocena zawartości składników odżywczych i nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w młodym jęczmieniu - komunikat na XLI Sesji NaukowejKomitetu Nauk o Żywności PAN - Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu ; 2 - 3 lipca 2013, Kraków.

Byczyński Ł., Pierzchalska M., Cielecka E., Duliński R., 2013. Szacowanie biodostępności mio-inozytolu w pieczywie wzbogaconym o fitazy przy zastosowaniu modelu symulacji trawienia in vitro oraz monowarstwy komórek Caco-2 - komunikat na XLI Sesji NaukowejKomitetu Nauk o Żywności PAN - Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu ; 2 - 3 lipca 2013, Kraków.

Cowieson A.J., Ptak A., Mackowiak P., Sassek M., Pruszynska-Oszmalek E., Zyla K., Swiatkiewicz S., Kaczmarek S., Józefiak D., 2013. The effect of microbial phytase and myo-inositol on performance and blood biochemistry of broiler chickens fed wheat/corn-based diets. Poult Sci. 92(8):2124-34. DOI: 10.3382/ps.2013-03140.

Grabacka M., 2013. Targeting tumor metabolizm as an alternative therapeutic perspective. Contemporary insights into cancer: risks, perspectives, expectations XL Jubilee Winter School of Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University,16-21 lutego 2013, Zakopane.

Grabacka M., Pierzchalska M., Reiss K., 2013. Peroxisome Proliferator Activated Receptor ? ligands as anticancer drugs targeting mitochondrial metabolism. Curr Pharm Biotechnol 14 (3): 342-356.

Michalik M., Soczek E., Kosińska M., Rak M., Wójcik K.A., Lasota S., Pierzchalska M., Czyż J., Madeja Z., 2013. Lovastatin-induced decrease of intracellular cholesterol level attenuates fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients. European Journal of Pharmacology, 704(1-3):23-32. DOI: 10.1016/j.ejphar.2013.02.023.      

Mika M., Wikiera A., 2013. Wpływ dodatku katechin do diety wysokotłuszczowej na potencjał energetyczny enterocytów myszy apoe-knockout . XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Kraków, 2- 3 lipca 2013 r.

Ptak A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Żyła K., Świątkiewicz S., 2013. Effect of different phytases on the performance, nutrient retention and tibia composition in broiler chickens. Archiv fur Tierzucht, 56:1028-1038, DOI: 10.7482/0003-9438-56-104.

Stodolak B., Starzyńska-Janiszewska A., Mickowska B., 2013.  Effect of flaxseed-oil cake addition on the nutritional value of grass pea tempeh. Food Science and Technology Research, 9(6):1107-1114. DOI: 10.3136/fstr.19.1107.                

Wikiera A., Mika M., 2013. Structure and properties of pectin. Postepy biochemii 59 (1), 89-94.

Wikiera A., Mika M., Żyła K., 2013. Wpływ pektyn izolowanych enzymatycznie na fizjologię komórek nowotworowych Caco-2 . XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Kraków, 2- 3 lipca 2013 r.

Wolnicka-Glubisz A., Pecio A., Podkowa D., Plonka P.M., Grabacka M., 2013. HGF/SF increases number of skin melanocytes but does not alter quality or quantity of follicular melanogenesis. PLoS One. 2013; 8(11): e74883. DOI:10.1371/journal.pone.0074883.               

Zyla K., Grabacka M., Pierzchalska M., Dulinski R., Starzynska - Janiszewska A., 2013. Effect of inositol and phytases on hematological indices and ?-1 acid glycoprotein levels in laying hens fed phosphorus-deficient corn-soybean meal based diets. Poultry Sci 91: 199-204. IF 2,115.

Żyła K., Duliński R., Pierzchalska M., Grabacka M., Józefiak D., Świątkiewicz S., 2013. Phytases and myo-inositol modulate performance, bone mineralization and alter lipid fractions in the serum of broilers. Journal of Animal and Feed Sciences, Vol. 22, No. 1, 2013, 56–62.

2014

Grabacka M.M., Gawin M., Pierzchalska M., 2014. Phytochemical modulators of mitochondria: the search for chemopreventive agents and supportive therapeutics. Pharmaceuticals (Basel), 7(9):913-42. DOI: 10.3390/ph7090913.

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B, Mickowska B., 2014. Effect of controlled lactic acid fermentation on selected bioactive and nutritional parameters of tempeh obtained from unhulled common bean (Phaseolus vulgaris) seeds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(2):359-66. DOI: 10.1002/jsfa.6385.

Wikiera A., Mika M., Irla M., 2014. Prozdrowotne właściwości pektyn. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online), 68:590-596.

2015

Duliński R., Cielecka E.K., Pierzchalska M., Żyła K., 2015. Phytases improve myo-inositol bioaccessibility in rye bread: a study using an in vitro method of digestion and a Caco-2 cell culture model. Food Technology and Biotechnology, 57(1):66-72. DOI: 10.17113/ftb.53.01.15.3764      

Grabacka M., Waligorski P., Zapata A., Blake D.A., Wyczechowska D., Wilk A., Rutkowska M., Vashistha H., Ayyala R., Ponnusamy T., John V.T., Culicchia F., Wisniewska-Becker A., Reiss K., 2015. Fenofibrate subcellular distribution as a rationale for the intracranial delivery through biodegradable carrier.  Journal of physiology and pharmacology, 66(2):233-247. PMID:25903954

Mika M., Kostogrys R.B., Franczyk-Żarów M., Wikiera A., Maślak E., 2015. Anti-atherosclerotic activity of catechins depends on their stereoisomerism. Atherosclerosis, 240(1):125-30. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.02.026

Ptak A., Bedford M.R., Świątkiewicz S., Żyła K., Józefiak D., 2015. Phytase modulates ileal microbiota and enhances growth performance of the broiler chickens. PLoS One, 10(3):e0119770. DOI: 10.1371/journal.pone.0119770.

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., Wikiera A., 2015. Proteolysis in tempeh-type products obtained with Rhizopus and Aspergillus strains from grass pea (Lathyrus sativus) seeds. Acta Scientiarum Polonorum: Technologia Alimentaria, 14(2):125-132. DOI: 10.17306/J.AFS.2015.2.14

Wikiera A., Mika M., Grabacka M., 2015. Multicatalytic enzyme preparations as effective alternative to acid in pectin extraction. Food Hydrocolloids, 44:156–161. DOI:10.1016/j.foodhyd.2014.09.018

Wikiera A., Mika M., Janiszewska A.S., Zyla K., 2015. The optimization of some extracellular enzymes biosynthesis by Aspergillus niger 377-4. Journal of Scientific and Industrial Research, 74(3):145-149.

Wikiera A., Mika M., Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., 2015. Application of Celluclast 1.5L in apple pectin extraction. Carbohydrate Polymers, 134:251-257. DOI: 10.1016/j.carbpol.2015.07.051

Wikiera A., Mika M., Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B.,  2015. Development of complete hydrolysis of pectins from apple pomace. Food Chemistry, 172(1):675-680. DOI:10.1016/j.foodchem.2014.09.132

2016

Bovdisova, I., Grabacka, M., and Capcarova, M., 2016. Interaction of citrinin and resveratrol and their effect on Caco - 2 cell growth. Journal of Central European Agriculture, 17(4): 1287–1297. DOI:10.5513/JCEA01/17.4.1846

Duliński R., Cielecka E. K., Pierzchalska M., Byczyński Ł., Żyła K., 2016. Profile and bioavailability analysis of myo-inositol phosphates in rye bread supplemented with phytases: a study using an in vitro method and Caco-2 monolayers. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 67(4):454-460. DOI:10.3109/09637486.2016.1162769     

Grabacka M., Wilk A., Antończyk A., Banks P., Walczyk-Tytko E., Dean M., Pierzchalska M., Reiss K., 2016. Fenofibrate Induces Ketone Body Production in Melanoma and Glioblastoma Cells. Frontiers in Endocrinology, 7(5):1-13. DOI:10.3389/fendo.2016.00005     

Pierzchalska M., Grabacka M., 2016. The potential role of some phytochemicals in recognition of mitochondrial damage-associated molecular patterns. Mitochondrion, 30:24-34. http://dx.doi.org/10.1016/j.mito.2016.06.001     

Pierzchalska M., Panek M., Czyrnek M. Grabacka M., 2016. The Three-Dimensional Culture of Epithelial Organoids Derived from Embryonic Chicken Intestine. Methods in Molecular Biology, 1-10. DOI:10.1007/7651_2016_15     

Starzyńska-Janiszewska A., Duliński R., Stodolak B., Mickowska B., Wikiera A., 2016. Prolonged tempe-type fermentation in order to improve bioactive potential and nutritional parameters of quinoa seeds. Journal of Cereal Science, 71:116-121. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcs.2016.08.001     

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., Duliński R., Bączkowicz M., Mickowska B., Wikiera A., Byczyński Ł., 2016. Effect of Solid-State Fermentation Tempe Type on Antioxidant and Nutritional Parameters of Buckwheat Groats as Compared with Hydrothermal Processing. Journal of Food Processing and Preservation, 40(2):298-305. DOI:10.1111/jfpp.12607     

Wikiera A., Mika M., Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., 2016. Endo-xylanase and endo-cellulase-assisted extraction of pectin from apple pomace. Carbohydrate Polymers, 142:199-205. DOI:10.1016/j.carbpol.2016.01.063     

2017

Duliński R., Cielecka E. K., Byczyński Ł., Poreda A., Żyła K., 2017. Wpływ dodatku fitaz do pieczywa żytniego na biodostępność wybranych minerałów. Żywność dla Przyszłości: XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk, Materiały Konferencji Naukowej / Pęksa Anna (red. ), Monografie (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 156-163. ISBN 978-83-7717-264-3

Duliński R., Starzyńska-Janiszewska A., Byczyński Ł. Błaszczyk U., 2017. Myo-inositol phosphates profile of buckwheat and quinoa seeds: Effects of hydrothermal processing and solid-state fermentation with Rhizopus oligosporus. International Journal of Food Properties, 20(9): 1-8. DOI:10.1080/10942912.2016.1230871

Duliński, R., Stodolak, B., Byczyński, Ł., Poreda, A., Starzyńska-Janiszewska, A., and Żyła, K. 2017. Solid-state fermentation reduces phytic acid level, improves the profile of myo-inositol phosphates and enhances the availability of selected minerals in flaxseed oil cake. Food Technology and Biotechnology, 55(3): 413–419. DOI:10.17113/ftb.55.03.17.4981

Grabacka, M., Wieczorek, J., Michalczyk-Wetula, D., Malinowski M., Wolan N., Wójcik K., Płonka P. M., 2017. Peroxisome proliferator-activated receptor ? (PPAR?) contributes to control of melanogenesis in B16 F10 melanoma cells. Archives of Dermatological Research, 309(3): 141–157. DOI:10.1007/s00403-016-1711-2

Mika, M., Wikiera, A., Antończyk, A., and Grabacka, M., 2017. Food stabilizing antioxidants increase nutrient bioavailability in the in vitro model. Journal of the American College of Nutrition, 36(7): 579–585. DOI:10.1080/07315724.2017.1333930

Pierzchalska M., Panek M., Czyrnek M., Gielicz A.  Mickowska B., Grabacka M., 2017. Probiotic Lactobacillus acidophilus bacteria or synthetic TLR2 agonist boost the growth of chicken embryo intestinal organoids in cultures comprising epithelial cells and myofibroblasts. Comparative Immunology Microbiology and Infectious Diseases, 53: 7-18. DOI:10.1016/j.cimid.2017.06.002

Poniewska D., Żyła, K., 2017. Wpływ hydrolizy skrobi na wydajność enzymatycznej ekstrakcji mio- i D-chiro-inozytoli z produktów gryczanych. W: red. Witczak M. i Witczak T., Wybrane zagadnienia nauki o żywności i żywieniu: praca zbiorowa. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 5–13.

Poniewska D., Żyła K., Duliński R., Byczyński Ł., 2017. Enzymatycznie wspomagana ekstrakcja inozytoli z gryki. Żywność dla Przyszłości: XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk, Materiały Konferencji Naukowej / Pęksa Anna ( red. ), Monografie (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 355-362. ISBN 978-83-7717-264-3            

Starzyńska-Janiszewska A., Bączkowicz M., Sabat R., Stodolak B., Witkowicz R., 2017. Quinoa tempe as a value-added food: sensory, nutritional, and bioactive parameters of products from white, red, and black seeds. Cereal Chemistry, 94(3): 491-496. DOI:10.1094/CCHEM-07-16-0186-R

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B., Duliński R., Mickowska B., Sabat R., 2017. Fermentation of colored quinoa seeds with Neurospora intermedia to obtain oncom-type products of favorable nutritional and bioactive characteristics. Cereal Chemistry, 94(3): 619-624. DOI:10.1094/CCHEM-10-16-0264-R

Stodolak B., Starzyńska-Janiszewska A., Wywrocka-Gurgul A., Wikiera A., 2017. Solid-state fermented flaxseed oil cake of improved antioxidant capacity as potential food additive. Journal of Food Processing and Preservation, 41(2): 1-9. DOI:10.1111/jfpp.12855

2018

Duliński R., Byczyński Ł., Karbowski A. 2018. Określenie zawartości wybranych kwasów fenolowych i witamin z grupy B w pieczywie żytnim wzbogaconym w algi oraz oszacowanie biodostępności tych związków in vitro. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 3(116), 25: 58-70. DOI:10.15193/ZNTJ/2018/116/246

Kucharczyk K., Tuszyński T., Żyła K. 2018. Effect of Yeast Harvest Moment on a Brewing Process in Beer Produced on an Industrial Scale. Czech Journal of Food Sciences, 36(5): 365-371. DOI:10.17221/157/2017-CJFS

Kucharczyk K., Tuszyński T., Żyła K. 2018. Filtracja zacieru przy użyciu kadzi filtracyjnej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 28/52(1): 77-81.

Panek, M., Grabacka, M., Pierzchalska, M. 2018. The formation of intestinal organoids in a hanging drop culture. Cytotechnology 3(70): 1085–1095. DOI:10.1007/s10616-018-0194-8

Pierzchalska M., Panek M., Grabacka M. 2018. The migration and fusion events related to ROCK activity strongly influence the morphology of chicken embryo intestinal organoids. Protoplasma, nr online: 1-7. DOI:10.1007/s00709-018-1312-3

Poniewska D., Duliński R., Byczyński Ł., Karbowski A., Wikiera A., Żyła K. 2018. Saccharides - bioavailability in vitro from microalgae enriched bread. Proceedings of the 14th International Conference on Polysaccharides - Glycoscience : 7-9 November 2018, Prague, Czech Republic / Řápková Radmila, Hinková Andrea, Čopíková Jana (red.), Czech Chemical Society, ss. 317-319. ISBN 978-80-86238-80-7

Szmejda K., Duliński R., Byczyński Ł., Karbowski A., Florczak T., Żyła K. 2018. Analysis of the selected antioxidant compounds in ice cream supplemented with Spirulina (Arthrospira platensis) extract. Biotechnology and Food Science, 82(1): 41-48. ISSN 2299-6818

Wikiera A., Antończyk A., Walasz B. Mika M. 2018. Foaming properties of apple pectin isolated by various techniques. Proceedings of the 14th International Conference on Polysaccharides - Glycoscience : 7-9 November 2018, Prague, Czech Republic / Řápková Radmila, Hinková Andrea, Čopíková Jana (red.), Czech Chemical Society, ss. 82-86. ISBN 978-80-86238-80-7

Wikiera A., Mika M., Antończyk A., Duliński R. 2018. Emulsifying properties of apple pectin isolated by various techniques. Proceedings of the 14th International Conference on Polysaccharides - Glycoscience : 7-9 November 2018, Prague, Czech Republic / Řápková Radmila, Hinková Andrea, Čopíková Jana (red.), Czech Chemical Society, ss. 78-81. ISBN 978-80-86238-80-7 

2019

Starzyńska-Janiszewska A., Stodolak B. Gómez- Caravaca A.M., Mickowska B., Martin-Garcia B., Byczyński Ł., 2019. Mould starter selection for extended solid-state fermentation of quinoa. LWT - Food Science and Technology, 99: 231-237. DOI:10.1016/j.lwt.2018.09.055

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR